Προϊόντα Υποκατάστατων Γάλακτος

BLUE POWERMEL
Υποκατάστατο γάλακτος για μοσχάρια
RED ACIDIFIED POWERMEL
Υποκατάστατο γάλακτος για μοσχάρια
GREEN 30% POWERMEL
Υποκατάστατο γάλακτος για μοσχάρια
LAC POWERMEL
Υποκατάστατο γάλακτος για χοίρους
1K POWERMEL
Υποκατάστατο γάλακτος φυράματος για όλα τα είδη των ζώων
LAMB 50% POWERMEL
Υποκατάστατο γάλακτος για αμνοερίφια
ΒΕΣΖΦΑmap ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     phone 24310 51166     fax 24310 51038     email info@nuprema.gr