ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 28/05/2022ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 28/05/2022

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΜΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Εργαστήριο Ζωοτεχνίας τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ & NUPREMA ABEE
ΒΕΣΖΦΑmap ΦΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ     phone 24310 51166     fax 24310 51038     email info@nuprema.gr